~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δημήτριος Τρακατέλλης, Επίσκοπος Βρεσθένης Χριστός Ο προϋπάρχων Θεός

Η Χριστολογία της ταπεινώσεως και υπερυψώσεως του Μάρτυρος Ιουστίνου. Μετάφραση: Αρχιμανδρίτης Νικόλαος Χατζηνικολάου

Περίληψη