~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..

            Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει συγκεντρώσει δεκατέσσερις μελέτες του. Οι δεκατρείς αποτελούν σχολιασμό συγκεκριμένων χωρίων από διάφορα βιβλία της Κ.Δ., με κοινό στοιχείο την προοπτική της ευχαριστιακής θεολογίας χωρίς όμως να περιορίζονται μόνο στην ευχαριστιολογία, καθώς καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεολογικών θεμάτων, όπως την εκκλησιολογία, την πνευματολογία, την εσχατολογία, την κοινωνική ηθική, την κοσμολογία, την ιεραποστολή. Αυτών προηγείται μια εισαγωγική μελέτη για τη σχέση ανάμεσα στον πρωτογενώς καταγεγραμμένου λόγου του Θεού, την Αγία Γραφή δηλαδή, και της πρωτογενούς εμπειρίας της Εκκλησίας, της Ευχαριστίας.

            Τα καινοδιαθηκικά χωρία σχολιάζονται μέσα από ένα τετραμερές ερμηνευτικό σχήμα. Αρχικά επιχειρείται η αναζήτηση της αυθεντικής γραφής του χωρίου. Ακολούθως, προσδιορίζεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται, στη συνέχεια παρέχονται οι αναγκαίες φιλολογικές, ιστορικές και ερμηνευτικές πληροφορίες και παρατηρήσεις, και τέλος επιχειρείται μια δυναμική προέκταση στη σύγχρονη πραγματικότητα.

            Με το σχήμα αυτό αναλύεται το Ματ. 28,19 και η θεώρηση της ιεραποστολής από την Ορθοδοξία, τα Μαρκ. 3,28-29 και Λουκ. 3,16, στα οποία αναζητείται η απαρχή, το νόημα και η σημασία της πνευματολογίας, το Ιω. 6,56 για την ορθή κατανόηση του μυστηρίου της Ευχαριστίας, το Ρωμ. 13,1 όπου διαπραγματεύεται το ζήτημα των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας, το Α΄ Κορ. 12,27 όπου εκφράζεται η χαρισματική αντίληψη για την Εκκλησία, το Β΄ Κορ. 8,9 στο οποίο η δογματική διδασκαλία αποτελεί την τεκμηρίωση της ηθικής διδασκαλίας, τα Γαλ. 5,1 και Β΄ Θεσ. 2,15 για την δυναμική και όχι στατική αντίληψη της παράδοσης, το Εφ. 2,14 για το πραγματικό νόημα της ειρήνης, το Κολ. 1,19-20 για τις παγκόσμιες και κοσμικές διαστάσεις της σωτηρίας, το Εβρ. 13,8 που αναφέρεται στην εσχατολογική διάσταση και κατανόηση του μυστηρίου της Εκκλησίας, το Ιακ. 5,16 που αποτελεί την ουσία του μυστηρίου της μετάνοιας, και τέλος τα Αποκ. 1,1 και 22,6 για την σχέση ιστορίας και ουράνιας λειτουργίας.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...