~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.

            Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα της Αποκάλυψης του Ιωάννη.

            Η πρώτη εργασία έχει τίτλο: «συντακτικές ετερότητες στο κείμενο της Απο­κά­λυ­ψης του Ιωάννη και εκλογικεύσεις τους στη χειρόγραφη παράδοση». Ο συγγραφέας εξετάζει την ιδιορρυθμία της γλώσσας και της σύνταξης της Αποκάλυψης, κάνοντας αναφορά στα ειδικά γλωσσικά «σφάλματα» της, αναλύει τις διαφορές στη χειρόγραφη παράδοση και τέλος κάνει αποτίμηση όλων αυτών των ιδιαιτεροτήτων του κειμένου.

            Η δεύτερη μελέτη ασχολείται με τη σχέση Αποκάλυψης και Γένεσης. Αξιόλογες εργασίες, ξένων κυρίως ερευνητών, έδειξαν ότι η Αποκάλυψη, τόσο στο περιεχόμενο όσο και στα εκφραστικά της μέσα, έχει μεγάλη συγγένεια προς την παλαιοδιαθηκική και αποκαλυπτική (βιβλική και εξωβιβλική) γραμ­μα­τεία. Ο συγγραφέας αναλύοντας παράλληλα κείμενα των δύο βιβλίων καταλήγει ότι χρησιμοποιώντας η Αποκάλυψη σχήματα και σύμβολα της Γένεσης, αλλά και υπερβαίνοντας τα δεδομένα της, προβάλλει οραματικά τη ζωή των εσχάτων ως τέλεια  πραγμάτωση εν Χριστώ όχι μόνο αυτών που δεν πραγματώθηκαν μέσα στον κήπο της Εδέμ αλλά και «περισσόν».

            Στην τρίτη μελέτη ο συγγραφέας ασχολείται με τη σχέση της Αποκάλυψης με το Γνωστικισμό ή καλύτερα με τον αντιγνωστικό της χαρα­κτήρα. Ο συγραφέας αναλύει όλες εκείνες τις αναφορές της Αποκάλυψης που φαίνεται να αποτελούν επιχειρήματα κατά του Γνωστικισμού και υποστηρίζει ότι σύμφωνα με τη μελέτη των πηγών, η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Γνωστικισμό και τον Χριστιανισμό θα πρέπει να ήταν ιδεολογική και μην έγιναν οι Γνωστικοί πρωτουργοί ή άμεσοι ηθικοί αυτουργοί στη θανάτωση χριστιανών.

            Η τελευταία ενότητα έχει τον τίτλο  «Αποκάλυψη του Ιωάννη και Πνευματικότητα» και όπως από την αρχή δηλώνει ο συγγραφέας στόχο έχει να υποδείξει τους τομείς εκείνους στους οποίους το βιβλίο της Αποκάλυψης επέδρασε ή μπορεί να επιδρά διαχρονικά τόσο στη σκέψη όσο και στη ζωή των πιστών, συμβάλλοντας στην πνευματικότητά τους.

            Το βιβλίο κλείνει με πίνακα χωρίων από βιβλικά και εξωβιβλικά αρχαία ελληνικά, ιουδαϊκά και χριστιανικά κείμενα.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...