~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιούλιος - Δεκέμβριος 1998

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 17, Ιούλιος – Δεκέμβριος 1998, έτ. 27, σσ. 144

            Το τεύχος Ιουλίου – Δεκεμβρίου 1998 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει έξι (6) άρθρα, ορισμένα από τα οποία αποτέλεσαν εισηγήσεις σε επιστημονικό Συμπόσιο στο Neamt της Ρουμανίας, με θέμα: Η σπουδαιότητα των Πατέρων για την ερμηνεία των Γραφών, Σεπτ. 1997.

            Ο U. Luz εξετάζει μέσα από μια δυτική-προτεσταντική οπτική τη σημασία που έχουν σήμερα οι Πατέρες της Εκκλησίας για την ερμηνεία της Α.Γ.. Από την αρχή ο συγγραφέας παρατηρεί ότι στην πράξη οι Πατέρες έχουν ελάχιστη σημασία για τη δυτική ερμηνεία της Α.Γ. και εξηγεί τους λόγους της υποχώρησης της χρήσης τους από την δυτική και ιδιαίτερα την προτεσταντική εξηγητική γραμματεία. Στη συνέχεια αναφέρει τη σημασία των Πατέρων από εξηγητική και ερμηνευτική άποψη, τονίζοντας ιδιαίτερα τις διασυνδέσεις των ερμηνευτικών τρόπων τους με νεώτερες ερμηνευτικές μεθόδους.

            Ο π. V. Mihocκάνει λόγο για την επικαιρότητα της βιβλικής ερμηνείας των Πατέρων και των εκκλησιαστικών συγγραφέων των οκτώ πρώτων χριστιανικών αιώνων, κυρίως της Ανατολής. Στη συνάφεια αυτή αρχικά εξετάζει την έννοια του όρου «Πατέρες». Στη συνέχεια αναφέρει τη χρήση από τους Πατέρες της φιλοσοφίας και των σύγχρονών τους κοσμικών επιστημών για την ερμηνεία της Βίβλου και αναλύει την πατερική αρχή της θεωρίας, την ερμηνευτική δηλαδή θέαση που προσπαθεί να διακρίνει το πνευματικό νόημα του βιβλικού κειμένου, ως ερμηνευτική μέθοδο.

            Ο J. Dunn εστιάζει τη προσοχή του στις αρχές των επιστημονικών μεθόδων στην ερμηνεία των ευαγγελίων, στο πώς έχουν γίνει αντιληπτές και στο πώς έχουν αναπτυχθεί στη «νεώτερη» εποχή. Στη συνάφεια αυτή εξετάζει και κρίνει την ανάδυση της ιστορικής κριτικής και της ιστορικο-κριτικής μεθόδου, τη κριτική των πηγών και της μορφής. Τέλος, αναλύει την αλλαγή του επιστημονικού παραδείγματος που σημειώνεται τις τελευταίες δεκαετίες και τις προκλήσεις που θέτει ο μεταμοντερνισμός.

            Ο G. Segallaπαρουσιάζει το θέμα της εκκλησιαστικής αυθεντίας και της ερμηνείας της Βίβλου μέσα από μια ρωμαιοκαθολική οπτική. Κύρια θέση του συγγραφέα αποτελεί ότι για μια έγκυρη και εγκεκριμένη ερμηνεία της Βίβλου είναι αναγκαία μια επίσημη αυθεντία, μέσω της αποστολικής διαδοχής, προκειμένου να μην εκπέσει αυτή σε υποκειμενικές και αστήρικτες ερμηνείες. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει αναλυτικά το ιστορικό των γραπτών παρεμβάσεων της ρωμαιοκαθολικής εκκλησιαστικής αυθεντίας στην ερμηνεία της Α.Γ. και κάνει μια θεολογική σύνθεση τους.

            Ο J. Rollof ερευνά το πώς θεμελιώνεται η ευθύνη - αυθεντία της Εκκλησίας για την ερμηνεία της Βίβλου, σε τι συνίσταται και πώς μπορεί να πραγματωθεί κάτω από τις σημερινές συνθήκες. Ιδιαίτερα αναλύει τη σχέση μεταξύ αυθεντίας της Εκκλησίας και αυθεντίας της Α.Γ. σύμφωνα με την Κ.Δ., το πώς φθάσαμε στα προβλήματα στα οποία βρισκόμαστε σήμερα αναφορικά με τη σχέση μεταξύ επιστημονικής εξήγησης της Α.Γ. και Εκκλησίας, ενώ, τέλος, προτείνει ορισμένες θεολογικές προοπτικές για την υπέρβαση των προβλημάτων.

            Ο Σ. Αγουρίδης αναλύει τις αιτίες και τους πολυσύνθετους ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και επιστημονικούς παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην αρνητική στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι της Βίβλου και των σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων.

            Στη συνέχεια ακολουθεί παρουσίαση του προαναφερόμενου Συμποσίου και δύο βιβλιοκρισίες. 

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...