~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιανουάριος - Ιούνιος 1999

Δελτίο Βιβλικών Μελετών

            Το τεύχος Ιανουαρίου – Ιουνίου 1999 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει έξι (6) άρθρα.

            Το άρθρο του Γ. Ρηγόπουλου αποτελεί μια νεκρολογία στον καθηγητή OscarCullmann. Αρχικά ο συγγραφέας παραθέτει με συντομία τα βιογραφικά στοιχεία του τιμώμενου προσώπου και περιγράφει τους δύο τομείς στα πλαίσια της Θεολογίας, δηλ. τη βιβλική Θεολογία και ιδιαίτερα την ερμηνεία της Κ.Δ. και τον Οικουμενισμό, που πρόσφερε τις υπηρεσίες του. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις σχέσεις του με την Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία και τέλος, καταθέτονται ορισμένες από τις θεολογικές υποθήκες του.

            Ο Σ. Αγουρίδης εξετάζει το θέμα περί της ετοιμότητας που απαιτείται από μέρους των χριστιανών για την υποδοχή του νέου αιώνα και της βασιλείας του Θεού, το οποίο αναδεικνύουν οι Παραβολές του κεφ. 25 του κατά Ματθαίον ευαγγελίου. Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας αναλύει σύντομα το κεφ. 24, στο οποίο γίνεται λόγος για την έλευση του Υιού του Ανθρώπου και του τέλους και της ανάγκης οι χριστιανοί να είναι «έτοιμοι». Το τελευταίο αυτό στοιχείο εξηγούν οι Παραβολές του φερέγγυου και μη υπηρέτη, των δέκα παρθένων, των ταλάντων και της κρίσης των εθνών. Στις Παραβολές αυτές εστιάζει το ενδιαφέρον του ο συγγραφέας του άρθρου.

            Ο M. G. Michaelεξετάζει τη σημασία και το περιεχόμενο του αριθμού 666 στην Π.Δ. και το κατά πόσο επηρέασαν οι παλαιοδιαθηκικές παραστάσεις την οπτική του συγγραφέα της Αποκάλυψης του Ιωάννη.

            Το κείμενο του Γ. Ρηγόπουλου αποτελεί το δεύτερο μέρος του άρθρου του «Ο Ιησούς και οι Έλληνες (Ερμηνευτική προσέγγισις του Ιω. 12, 20-26)», ΔΒΜ, τόμ. 17, Ιαν.-Ιουν. 1998, σσ. 81-101. Σε αυτό πραγματοποιείται η αναλυτική εξήγηση και ερμηνεία του Ιω. 12, 23-26.

            Ο Z. Hamarαναφέρεται στη σταθερότητα του θείου ελέους, της χάρης και της πίστης, όπως παρουσιάζονται στον Δευτεροησαϊα και ιδιαίτερα στο χωρίο Ησ. 54, 9-10 που αποτελεί και αντικείμενο εξέτασης στο παρόν άρθρο. Ο συγγραφέας ασχολείται λεπτομερώς με την αξιολόγηση των διαφόρων αρχαίων μεταφράσεων, με τα λογοτεχνικά μέσα (τυπολογία κα αναγγελία της σωτηρίας), τις σημαντικότερες έννοιες των συγκεκριμένων στίχων και, τέλος, με την πατερική ερμηνεία τους.

            Ο R. Goharghiπαρουσιάζει την ιστορία των Υκσώς που εγκαταστάθηκαν περί τα 1700 π.Χ. στη περιοχή της Γεσέν που τοποθετείται στην ευρύτερη περιοχή της Κάτω Αιγύπτου. Ο συγγραφέας, κάνοντας χρήση των γνωστών μέχρι σήμερα ιστορικών και αρχαιολογικών δεδομένων και ευρημάτων, εξετάζει την ιστορία των Υκσώς και της δυναστείας τους, αναφερόμενος στις αιγυπτιακές πόλεις τις οποίες κατέκτησαν, κατοίκησαν και εξουσίασαν για δύο περίπου αιώνες, οπότε και εκδιώχθηκαν από τους Αιγύπτιους Φαραώ. Στο άρθρο η παρουσίαση της ιστορίας τους και ιδιαίτερα των πόλεων της Γεσέν γίνεται με πλήθος αναφορών στην παράλληλη ιστορία των Εβραίων, των Ρωμαίων και των Ελλήνων.

            Στη συνέχεια ακολουθούν οι βιβλιοκρισίες του Σ. Αγουρίδη για το βιβλίο του Ζ. Σαραμάγκου, Το κατά Ιησούν Ευαγγέλιον, Μυθιστόρημα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 1997, και του K. Armstrong, Εν Αρχή, Μια νέα ερμηνεία του Βιβλίου της Γενέσεως, εκδ. Φιλίστωρ, 1996.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...