~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιούλιος - Δεκέμβριος 1999

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 18, Ιούλιος – Δεκέμβριος 1999, έτ. 28, σσ. 144

            Το τεύχος Ιουλίου – Δεκεμβρίου 1999 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Γ. Γρατσέα και περιέχει έντεκα (11) άρθρα.

            Ο Γ. Πατρώνος και ο Ν. Τζιράκης παρουσιάζουν τη βιογραφία του Γ. Γρατσεά, καθώς και την ευρύτερη κοινωνική και επιστημονική δράση του. Στη συνέχεια παραθέτουν τα κύρια, κατά τη γνώμη τους, σημεία των σημαντικότερων επιστημονικών συγγραμμάτων και έναν κατάλογο εργασιών του Γ. Γρατσεά.

            Ο Ι. Καραβιδόπουλος αναφέρεται στις προβλέψεις ή προρρήσεις που διασώζονται στο περιθώριο αρχαίων χειρογράφων των ευαγγελίων και έχουν σκοπό να απαντήσουν στον αναγνώστη τους, ο οποίος αναζητά λύσεις σε κάποιο πρόβλημά του ερευνώντας το κείμενο. Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας αναλύει ορισμένα παραδείγματα και εξηγεί τη χρήση και τη σημασία αυτών των χρησμών.

            Ο π. Κ. Παπαδόπουλος εξετάζει το ζήτημα της τύφλωσης του απ. Παύλου έξω από τη Δαμασκό. Ο συγγραφέας υποθέτει ότι αυτό που συνέβη στον απόστολο ήταν η αποκόλληση του αμφιβηστροειδούς χιτώνα του ματιού του και ότι το γεγονός αυτό το ερμήνευσαν θεολογικά με διαφορετικό τρόπο τόσο ο παθών, όσο και ο Λουκάς.

            Ο Μ. Adeyemiπραγματοποιεί μια εξηγητική έκθεση της παύλειας φράσης για «τους άρχοντες του κόσμου τούτου», Α΄ Κορ. 2, 6-8. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρει τις γνωστές ερμηνείες και υποστηρίζει ότι η φράση αφορά μόνο τις δαιμονικές δυνάμεις.

            Ο Δ. Καϊμάκης εξετάζει την έννοια και το νόημα της αμαρτίας στην Π.Δ., καθώς η αμαρτία δεν συναντιέται μέσα σε αυτήν ως θεολογική έννοια και φαινόμενο. Προκειμένου να γίνει κατανοητό το πραγματικό νόημα της αμαρτίας, ο συγγραφέας πραγματοποιεί μια διαχρονική αναδρομή της έννοιας στα κείμενα της Π.Δ..

            Ο Π. Γιατζάκης παρουσιάζει τις θέσεις του W. Benjamin για την Ιστορία, κυρίως όπως αυτές εμφανίζονται στο «Θεολογικοπολιτικό απόσπασμά» του, υποστηρίζοντας ότι αυτός φαίνεται να δέχεται την ύπαρξη μιας προσωπικής μεσσιανικής μορφής ως εσωτερικής, λογικής και συστηματικής αναγκαιότητας της ιστορικοφιλοσοφικής σκέψης που αντιτίθεται στο προοδευτικό-εξελικτικό ιστορικό κοσμοείδωλο.

            Ο Σ. Αγουρίδης εξετάζει την επίδραση της RegulaFidei («Κανών Πίστεως») στην αρχαία Εκκλησία και στη σύγχρονη, σε σχέση με τον ρόλο της στην ερμηνεία των Αγίας Γραφής. Στο πλαίσιο αυτό κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην πορεία της RegulaFidei μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

            Ο Μ. Γκουτζιούδης αναφερόμενος στα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν την σύγχρονη βιβλική έρευνα της προς Εβραίους Επιστολής, παρουσιάζει τις βασικότερες θέσεις που έχουν υποστηριχθεί στην επιστημονική έρευνα των τελευταίων τριάντα χρόνων.

            Ο T. Hopko παρουσιάζει την βιβλική και την χριστολογική διάσταση της αποστολής της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο.

            Ο G. Korting ασχολείται με συντομία με το γραμματολογικό και ερμηνευτικό πρόβλημα του δεύτερου στίχου του 8ου Ψαλμού.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...