~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιανουάριος - Ιούνιος 2000

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 19, Ιανουάριος – Ιούνιος 2000, έτ. 29, σσ. 128

            Το τεύχος Ιανουαρίου – Ιουνίου 2000 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει πέντε (5) άρθρα.

            Ο Σ. Αγουρίδης αναλύει τη συζήτηση του Ιησού και της Σαμαρείτιδας (Ιω. 4, 5-42). Αρχικά παρουσιάζει το σκηνικό της συζήτησης και τα στοιχεία που το αποτελούν, έτσι όπως εμφανίζονται στους πρώτους στίχους. Στη συνέχεια εξηγεί ερμηνευτικά το υπόλοιπο κείμενο που χωρίζεται σε δύο πράξεις. Στη πρώτη που περιέχει τη συζήτηση του Ιησού με τη Σαμαρείτιδα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις παρανοήσεις που χρησιμοποιεί ο Δ΄ ευαγγελιστής και στο βαθύτερο νόημά τους. Στη δεύτερη πράξη που περιέχει τη συζήτηση του Ιησού με τους μαθητές του, το βάρος δίνεται ιδιαίτερα στο ζήτημα της ιεραποστολής και της εξάσκησής της.

            Ο J. Barclayυποστηρίζει ότι ένα από τα βασικά στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού του πρώιμου χριστιανισμού που ήταν ο προσδιορισμός του θανάτου ως τόπου στον οποίο μπορούσαν οι χριστιανοί να συνειδητοποιήσουν και να δείξουν τη διαφορά τους, καταδεικνύοντας την ιδιαιτερότητά τους σε ένα σημείο που οπωσδήποτε άγγιζε και ενοχλούσε όλους, εγκαινιάστηκε με το χωρίο Α΄ Θεσ. 4, 13 – 5,11. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζει το χωρίο διερευνώντας τις αιτίες της κρίσης και του διχασμού στη κοινότητα της Θεσσαλονίκης και παράλληλα αναλύει τη διαδικασία του εκχριστιανισμού του θανάτου.

            Ο Σ. Τσιτσίγκος παρουσιάζει τη σημασία της ψυχής κατά την Α.Γ.. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα συνώνυμα της ψυχής, τα σύμβολα και οι παρομοιώσεις της, καθώς κι η έννοιά της στη Π.Δ. και τη Κ.Δ..

            Ο M. Michael επιχειρεί μια σύντομη παρουσίαση της ερμηνείας του αριθμού 666 όπως αυτό αναφέρεται στην Αποκάλυψη, δίνοντας παραδείγματα παλαιότερης χρήσης της κρυτπολογίας από την αρχαία Αίγυπτο, Ελλάδα και την Π.Δ. για να φτάσει τελικά στο συγκεκριμένο χωρίο (Αποκ. 13,18), αναφέροντας τις διάφορες μεταφράσεις του ελληνικού χωρίου στα αγγλικά, αλλά και τις κυριότερες επιστημονικές ερμηνείες στην διεθνή βιβλιογραφία.

            Ο O. E. Alana επιχειρεί να εντοπίσει τις διάφορες πιθανές πτυχές του εβραϊκού και του ελληνιστικού κόσμου που εμφανίζουν αποχρώσεις μαγείας κατά τον 1ο αι. μ.Χ. και να ανακαλύψει το βαθμό στον οποίο οι υποτιθέμενες μαγικές συνήθειες της περιόδου αυτής επηρέασαν κάποιες από τις θεραπευτικές τεχνικές του Ιησού. Αρχικά, λοιπόν, εξετάζεται η εξάσκηση της μαγείας στον εβραϊκό και ελληνιστικό κόσμο και στη συνέχεια η χρήση από τον Ιησού ορισμένων διαδικασιών και τεχνικών θεραπείας που αντανακλούσαν μαγικές επιδράσεις.

            Στη συνέχεια ακολουθεί η βιβλιοκρισία του Ι. Καραβιδόπουλου για το βιβλίο του Σ. Αγουρίδη, Ματθαίος ο Ευαγγελιστής (Διδάσκαλος της αρχικής και της σημερινής Εκκλησίας), Αθήνα, 2000, εκδ. «Άρτος Ζωής» και του Σ. Αγουρίδη για τα βιβλία των H. Shanks, Η περιπέτεια των χειρογράφων της Νεκρής Θάλλασας, Ιστορικό Δοκίμιο, εκδ Ενάλιος, 1997 και Ι. Καραβιδόπουλου, Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα. Α΄: Απόκρυφα Ευαγγέλια, εκδ. Πουρναρά, Θες/νίκη 1999.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...