~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιούλιος - Δεκέμβριος 2000

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 19, Ιούλιος – Δεκέμβριος 2000, έτ. 29, σσ. 144

            Το τεύχος Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2000 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει επτά (7) άρθρα.

            Ο Π. Βασιλειάδης αναφερόμενος στο τέλος της κλασικής ιστορικο-κριτικής μεθόδου, πραγματοποιεί μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της επιστήμης της Θεολογίας της Κ.Δ. και το προβληματισμό που αναπτύχθηκε σχετικά με αυτή και προχωρεί σε μια αποτίμηση της διαδοχικής μετάβασης από το προ-νεωτερικό, στο νεωτερικό και από εκεί στο μετα-νεωτερικό σε σχέση πάντα με αυτή την επιστήμη. Τέλος, παρουσιάζει το «νέο παράδειγμα» που προτείνει για τη Θεολογία της Κ.Δ..

            Ο Δ. Πασσάκος προσεγγίζοντας το θέμα των κοινών πρωτοχριστιανικών δείπνων, και των δυναμικών και συνεπειών που δημιουργούσαν, εστιάζει την προσοχή του στο Λουκ.14, 15-24 και διερευνά το αυτοσυνειδησιακό πρόβλημα εξαιτίας της διαμάχης μεταξύ ιουδαϊζόντων και πρώην εθνικών χριστιανών που είχε να αντιμετωπίσει η κοινότητα του Λουκά πάνω στο ζήτημα της τέλειας κοινωνίας κατά τη Θ. Ευχαριστία ανάμεσα στις δύο ομάδες.

            Ο D. Rudman αναφερόμενος στην δημιουργία του κόσμου σύμφωνα με την Π.Δ., αναλύει τη σημασία των διαφόρων εννοιών που συνδέονται με τις διηγήσεις περί δημιουργίας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζει τη σημασία της θάλασσας και του δράκου, του φωτός και του σκοταδιού, καθώς και του θανάτου.

            Ο Κ. Νικολακόπουλος ερευνά τη χρήση και το νόημα των όρων ψαλμός – ύμνος – ωδή στη λατρευτική ορολογία των πρώιμων χριστιανικών χρόνων, όπως εμφανίζονται κυρίως στις παύλειες επιστολές και παρουσιάζει ορισμένες βασικές ερμηνευτικές σκέψεις του αγ. Γρηγορίου Νύσσης σχετικά με τους όρους αυτούς και τη θέση τους στη λατρεία τόσο στη πρώτη εκκλησία όσο και του 4ου αι..

            Ο Σ. Αγουρίδης ασχολείται με το 10ο κεφ. του Δ΄ ευαγγελίου και τις δυσκολίες που προκύπτουν για την ερμηνεία του εξαιτίας της κατάταξης του ίδιου του υλικού που περιέχεται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, καθώς και το γενικότερο σκοπό που εκπληρώνει στη συνάφεια που βρίσκεται.

            Ο M. G. Michael εξετάζει γραμματικά το κατά πόσο ο αριθμός του θηρίου που αναφέρεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη είναι το 666 ή το 616.

            Ο Β. Νικόπουλος παρουσιάζει τη νομική σκέψη του απ. Παύλου στη περί δικαιώσεως διδασκαλία του και τονίζει ότι ο Παύλος αντιμετωπίζει την δικαίωση του ανθρώπου από τον Θεό ως μια σύνθετη νομική πράξη, η οποία εξελίσσεται με βάση ορισμένους θεσμούς και έννοιες, η λειτουργία των οποίων, αναλόγως προσαρμοσμένη στο σωτηριολογικό πεδίο, βοηθάει στην εξέλιξη και ολοκλήρωση της όλης υπόθεσης της δικαιώσεως, που είναι μια νομική πράξη. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται και ιδιαίτερη ανάλυση των νομικών εννοιών της ελευθερίας, της υιοθεσίας και της κληρονομίας πάνω στις οποίες στηρίζεται η διδασκαλία του απ. Παύλου.

            Στη συνέχεια ακολουθεί η βιβλιοκρισία του Χ. Καρακόλη για το βιβλίο του H.-Ch. Kammler, ChristologieundEschatologie: Joh 5,17-30 alsSchluesseltextjohanneischerTheologie (WUNT 126), Tuebingen 2000 καιτουΜ. ΓκουτζιούδηγιατοβιβλίοτουD. DeSilva, Perseverance in Gratitude. A Socio-Rhetorical Commentary on the Epistle to the Hebrews, Michigan 2000.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...