~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιανουάριος - Ιούνιος 2001

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 20, Ιανουάριος – Ιούνιος 2001, έτ. 30, σσ. 128

            Το τεύχος Ιανουαρίου – Ιουνίου 2001 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει πέντε (5) άρθρα.

            Ο Κ. Παπαθανασίου αναφέρεται στην σημασία του όρου «κόσμος» στο Δ΄ ευαγγέλιο που αποτελεί και μια κατευθυντήρια ιδέα του συγκεκριμένου ευαγγελίου. Στο άρθρο αναλύεται η κατ’ εξοχήν και πολύ χαρακτηριστική σημασία του όρου: ο κόσμος ως «κόσμος», δηλαδή ως την ανθρωπότητα που επιμένει στην απιστία που αποκρούει την αγάπη του Θεού και προτιμάει το σκότος από το φως, ως την περιοχή της αμαρτίας και του κακού. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται το περιεχόμενο του  «κόσμου», η ουσία, η αμαρτία και οι άνθρωποί του, οι σχέσεις του Ιησού και των μαθητών του με αυτόν και τέλος, το μίσος και ο άρχοντάς του.

            Ο R. Miller  επιχειρεί μια φιλολογική ανάλυση των Ψαλμών 113 και 137 επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στη δομή των ψαλμών.

            Ο Χ. Ατματζίδης επιχειρεί μια απλή προσέγγιση του θέματος του θαύματος του χορτασμού των πέντε χιλιάδων σύμφωνα με τον φουνταμενταλιστικό τρόπο προσέγγισης του καινοδιαθηκικού αποσπάσματος. Αρχικά, παραθέτει ορισμένα στοιχεία σχετικά με τον όρο «φουνταμενταλισμό» και την ιστορία της θεολογικής αυτής τάσης. Στη συνέχεια επιχειρεί την ερμηνεία του θαύματος με βάση τις τρεις θεολογικές θέσεις-αρχές του φουνταμενταλισμού –πίστη στην κατά γράμμα θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, χριστοκεντρικότητα της αφήγησης και ιστορικό χαρακτήρα του θαύματος–, παραθέτοντας όπου χρειάζεται και ερμηνευτικές προσεγγίσεις της ιστορικοκριτικής μεθόδου, σχετικές με την περικοπή και συγκρίνοντάς τες. Τέλος, αναφέρει τη σχέση των δύο αυτών τάσεων μεταξύ τους.

            Ο M. Adeyemiδιερευνά την άποψη του απ. Παύλου σχετικά με τα πιθανά μέσα σωτηρίας από τις υπερφυσικές δυνάμεις του σκότους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις επιστολές του. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται οι παύλειες θέσεις για την αποφασιστική νίκη του Χριστού επί των δυνάμεων του κακού, για την διαρκή πάλη των χριστιανών εναντίον τους και για τα πνευματικά όπλα που απαιτούνται από τους χριστιανούς για τον αμείλικτο αγώνα εναντίον των πνευματικών δυνάμεων του σκότους.

            Ο Σ. Αγουρίδης αναλύει λεπτομερώς ολόκληρο το 11ο κεφ. του Δ΄ ευαγγελίου που περιέχει και την ιστορία της ανάστασης του Λαζάρου. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί κομβικό σημείο στο Δ΄ ευαγγέλιο καθώς αυτό λειτουργεί ως πρόλογος της ιστορίας του Πάθους.

            Στη συνέχεια ακολουθεί βιβλιοκρισία του Κ. Μπελέζου για το συλλογικό έργο που επιμελήθηκαν οι G. Bodendorfer και M. Millard, BibelundMidrasch. Zur Beteutung der rabbinischen Exegese fuer die Bibelwissenschaft, Forschungen zum Alten Testament, Bd. 22, Tuebingen 1998, Mohr Siebeck.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...