~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιούλιος - Δεκέμβριος 2001

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 20, Ιούλιος – Δεκέμβριος 2001, έτ. 30, σσ. 152

            Το τεύχος Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2001 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει τέσσερα (4) άρθρα.

            Ο RobertF. OToole, S. J. επιχειρεί να εντοπίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την έννοια της «εξουσίας» μέσα από τη θεολογική προσέγγιση του Λουκά, δηλαδή του κατά Λουκάν ευαγγελίου και των Πράξεων των Αποστόλων. Έτσι, εξετάζει το σύνολο της αντιμετώπισης της έννοιας, τις διάφορες μορφές «εξουσίας» (για την ιεραποστολική δραστηριότητα, για την πραγματοποίηση θαυμάτων, για τον ορισμό διαδόχων, για τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων της κοινότητας, για την βάπτιση και κλάση του άρτου) και της σημασίας της και το ποιος την ασκεί και με ποιον τρόπο.

            Ο Κ. Παπαθανασίου αναφερόμενος στο θέμα της οικουμενικότητας του Δ΄ ευαγγελίου, εστιάζει την προσοχή του στην έννοια του «φωτός» όπως αυτή εμφανίζεται στην Αγία Γραφή και ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο ευαγγέλιο. Στο πλαίσιο αυτό κάνει λόγο για μια φωτοειδής χριστολογία με βάση το Ιω. 8,12 και αναλύει τις ανθρωπολογικές συνέπειες που απορρέουν από αυτήν.

            Η A. Soumekaπαρουσιάζει τα αρχαιολογικά ευρήματα του KuntilletAjrud  (κτίριο, επιγραφές κ.ά.), που βρίσκεται έναν απομονωμένο λόφο στην έρημο του Σινά και χρονολογείται από την Εποχή του Σιδήρου, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητά του για την μελέτη της πρώιμης Ιουδαϊκής ιστορίας και θρησκείας.

            Ο Σ. Αγουρίδης ασχολείται με το θέμα της ποικιλίας παραλλαγών της πίστης στον Ιησού που παρουσιάζονται σε άτομα ή ομάδες εκτός των μαθητών του και των Ιουδαίων πολέμιών του, εστιάζοντας στο Ιω. 2,23 – 3,36. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η πίστη προς το πρόσωπο του Ιησού που προκαλείται από τα θαύματα-«σημεία» που επιτέλεσε και η ποιότητά της, η λανθασμένη πίστη του Νικοδήμου και τέλος, τα πιστεύω των μαθητών του Ιωάννη του Βαπτιστή για το πρόσωπο και το έργο του Ιησού, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στις σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών προσώπων.

            Στη συνέχεια ακολουθεί βιβλιοκρισία του Χ. Καρακόλη για το βιβλίο του OtfriedHofius, NeutestamentlicheStudien, WissenschaftlicheUntersuchungenzumNeuenTestament 132, Tuebingen, MohrSiebeck, 2000.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...