~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιούλιος - Δεκέμβριος 2005

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 23, Ιούλιος – Δεκέμβριος 2005, έτ. 33, σσ. 278

            Το τεύχος Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2005 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει έξι (6) άρθρα.

            Ο U. Luzεξετάζει την σχέση μεταξύ εικονογραφίας και λεκτικής ερμηνείας της Βίβλου. Ο συγγραφέας στην πρώτη ενότητα του άρθρου του προχωρεί σε κάποιες παρατηρήσεις για την κατάσταση της δυτικής θεολογίας και ιδιαίτερα της Μεταρρυθμισμένης, εξαιτίας της απώλειας της θρησκευτικής εικόνας στη Δύση. Στην δεύτερη ενότητα εκφράζει ορισμένες σκέψεις για την γλώσσα των εικόνων και την ιδιαίτερη δύναμή της, καθώς και για τις δυνατότητες που αυτή περικλείει για την κατανόηση βιβλικών διηγήσεων.

            Ο Δ. Καϊμάκης παρουσιάζει την ελληνική μετάφραση τριών Σαββατικών Ύμνων, του Ζ΄, ΙΒ΄ και ΙΓ΄, της «αγγελικής λειτουργίας». Αυτή αποτελεί ένα λειτουργικό κείμενο της κοινότητας του Κουμράν και περιέχει ύμνους στους οποίους περιγράφεται το λατρευτικό τυπικό για τη θυσία του Σαββάτου. Της μετάφρασης προηγούνται σύντομα εισαγωγικά σχόλια για τη δομή και το περιεχόμενο της «λειτουργίας» και των ύμνων της.

            Ο Σ. Δεσπότης διαπραγματεύεται το θέμα της κινηματογραφικής «εικονογράφησης» του Ιησού. Ο συγγραφέας, αφού πρώτα αναφερθεί στο ρόλο της εικόνας και των βιβλικών δραμάτων, δηλαδή των λατρευτικών αναπαραστάσεων, ιδιαίτερα, των Παθών και της Ανάστασης του Ιησού, προχωρεί στην κριτική ανάλυση της σύγχρονης μορφής αυτών των δραμάτων, την κινηματογραφική ταινία και σχολιάζει τις δυσκολίες, τις αδυναμίες και τα προβλήματα των μέχρι σήμερα σχετικών με τον Ιησού ταινιών.

            Η Ε. Κασσελούρη-Χατζηβασιλειάδη παρουσιάζει τις τάσεις και τις απόψεις της σύγχρονης βιβλικής έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο η δομή του «ελληνορωμαϊκού οίκου» υιοθετήθηκε, ενσωματώθηκε και προσαρμόστηκε στις πρωτοχριστιανικές κοινότητες και αναλύει την επίδραση της δομής του στα βασικά χαρακτηριστικά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων όπως αυτά προκύπτουν από τις μαρτυρίες των κειμένων της Καινής Διαθήκης.

            Ο Α. Αντωνόπουλος προχωρεί σε μια εισαγωγική κριτική ερμηνευτική θεώρηση της ιστόρησης του Αποστόλου Ανδρέα στον χώρο της λεγόμενης εξωβιβλικής γραμματείας. Στο πλαίσιο αυτό επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην συγκρότηση των βιβλίων της εν λόγω γραμματείας που συνδέονται με το πρόσωπο του Αποστόλου Ανδρέα, την καταγραφή των θαυμαστών γεγονότων και πράξεών του, την διδασκαλία του και τις πνευματικές σχέσεις του με τον Ιησού Χριστό, καθώς και τους Αποστόλους Παύλο, Πέτρο και Θωμά, έτσι όπως εμφανίζονται στην εξωβιβλική γραμματεία.

            Ο Μ. Γκουτζιούδης αναλύει την έννοια της αμαρτίας στην Προς Εβραίους επιστολή. Αρχικά σχολιάζει τη κύρια θέση του συγγραφέα της επιστολής για την αμαρτία και οι τέσσερις επιμέρους κατηγορίες αντίληψής του για αυτήν και εξετάζει το ευρύτερο θεολογικό υπόβαθρο της επιστολής σχετικά με το θέμα. Στη συνέχεια επισημαίνει μια σειρά άλλων ιδεών σχετικά με την αμαρτία και την ιδιαίτερη αντίληψη για αυτήν και την θεραπεία της όπως που συναντώνται στην Προς Εβραίους,

            Στα Χρονικά του τεύχους γίνεται αναφορά στο 3ο επιστημονικό Συμπόσιο ανατολικών και δυτικών καινοδιαθηκολόγων με θέμα: «Ενότητα και πολυμορφία στην καινοδιαθηκική εκκλησιολογία», 24-31 Αυγούστου 2005, Αγ. Πετρούπολη.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...