~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Καθ'Οδόν τευχ.1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1992

Καθ’ οδόν Η Ορθοδοξία μπροστά στις σύγχρονες εξελίξεις, τχ. 1 (1992), σσ. 151.

            Το 1ο τεύχος του περιοδικού Καθ’ οδόν αποτελεί μια προσέγγιση των σύγχρονων πολιτικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών εξελίξεων και ανακατατάξεων μετά την κατάλυση του διπολισμού και των ερωτημάτων που αυτές θέτουν απέναντι στην Ορθοδοξία, καθώς η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτές. Συνολικά δημοσιεύονται 17 άρθρα. Αυτών προτάσσεται μια ανακοίνωση της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού και μία σύντομη εισαγωγή του Ι. Πέτρου για το αφιέρωμα.

            Ο Ν. Ζαχαρόπουλος προσεγγίζει το πρόβλημα του μόνιμου και του μεταβαλ-λόμενου στον πολιτισμό και προτείνει την ανάγκη της στροφής προς τον γνήσιο τρό-πο ζωής της Ορθοδοξίας, ως ασφαλές υπόβαθρο κάθε ανανεωτικής προσπάθειας.

            Ο Ι. Πέτρου αναφέρεται στον ρόλο τον οποίο καλείται να έχει η Ορθοδοξία στον σύγχρονο μεταβαλλόμενο κόσμο και σκιαγραφεί τα βασικά στοιχεία της μαρτυρίας που καλείται να δίνει σε αυτόν.

            Ο π. Γ. Τσέτσης επικεντρώνει την προσοχή του στην ανάγκη ύπαρξης ενός ειλικρινούς ενδοορθόδοξου και διαχριστιανικού διαλόγου για την επίλυση των υπαρκτών προβλημάτων και για την αντιμετώπιση της νέας ευρωπαϊκής κατάστασης.

            Ο I. Bria αναφέρεται στη σύγχρονη εικόνα της Ορθοδοξίας στον κόσμο, στον τρόπο που αυτή η εικόνα συγκροτήθηκε και στις τάσεις υπέρβασής της στα πλαίσια του οικουμενικού διαλόγου προκειμένου να βρεθούν νέοι τρόποι επικοινωνίας.

            Ο Ν. Ματσούκας διαπραγματεύεται το ζήτημα της διελκυστίνδας μεταξύ δυτι-κών και αντιδυτικών στην νεότερη ελληνική πραγματικότητα και προτείνει ως τρόπο ζωής το δημιουργικό οικουμενικό πνεύμα της ορθόδοξης παράδοσης.

            Ο Σ. Αγουρίδης παρουσιάζει την στάση της Θεολογίας απέναντι στην Οικολο-γία και προτείνει την προσαρμογή της χριστιανικής ηθικής στις απαιτήσεις της εποχής.

            Ο Α. Γεωργόπουλος απαριθμεί τους λόγους για τους οποίους ο άνθρωπος βρίσκεται σε σύγκρουση με τον πλανήτη και προτείνει την υιοθέτηση νέων αρχών προκειμένου να υπερκεραστεί το οικολογικό πρόβλημα.

            Ο Ν. Γκλαρνέτατζης αναφέρεται στην ανάγκη να βγει η Θεολογία από τον λήθαργό της και να παρέμβει στην πραγματικότητα του σύγχρονου ανθρώπου.

            Ο Π. Βασιλείαδης διαπραγματεύεται το αίτημα της λειτουργικής αναγέννησης της Ορθοδοξίας ως ανανέωση της όλης λειτουργικής παρουσίας της.

            Ο Γ. Τσανανάς παρουσιάζει εννέα προβληματικές πλευρές της σύγχρονης Ορθοδοξίας έτσι όπως αυτές εμφανίζονται κατεξοχήν στον ελλαδικό χώρο.

            Ο Χ. Παπασωτηρόπουλος θέτει το ζήτημα της ανάλυσης και της γνώσης της σύγχρονης πραγματικότητας προκειμένου η Εκκλησία να ανταποκριθεί σε αυτήν.

            Ο Κ. Μυγδάλης προτείνει την ανάδειξη της οικουμενικής διάστασης της Ορθο-δοξίας και του ρόλου της στον κόσμο ως δύναμης ειρήνευσης και καταλλαγής.

            Ο Ι. Ταρνανίδης παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη της θεωρίας «περί τρίτης Ρώμης» και διαπιστώνει το οριστικό τέλος της εξαιτίας των νέων ανακατατάξεων.

            Ο Α. Γλαβίνας παρουσιάζει την ιστορία της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας επικεντρώνοντας την προσοχή του κυρίως στην τριετία 1989-1991.

            Ο Μ. Μπέγζος αναφέρεται στην πολιτική φιλοσοφία του Σολζενίτσιν και θέτει το αίτημα της ανάπτυξης μιας Πολιτικής Θεολογίας της Ορθοδοξίας.

            Στο τμήμα Επικοινωνία του τεύχους συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η από 29.5.1984 Ιδρυτική Διακήρυξη του «Θεολογικού Συνδέσμου», του οποίου το περιοδικό αποτελεί τον εκδοτικό καρπό του.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...