~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Καθ'Οδόν τευχ.3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992

Καθ’ οδόν.

            Στο 3ο τεύχος του περιοδικού Καθ’ οδόν αναπτύσσονται θέματα σχετικά με το Ισλάμ αυτό καθ’ εαυτό και με τις σχέσεις μεταξύ Ισλαμισμού και του Χριστιανισμού. Συνολικά δημοσιεύονται 16 άρθρα από τα οποία τα 13 αφορούν το αφιέρωμα. Στην αρχή του τεύχους προτάσσεται σύντομη εισαγωγή του Ν. Ζαχαρόπουλου.

            Ο Μητρ. Ελβετίας Δαμασκηνός παρουσιάζει το ιστορικό και μέρος της θεματολογίας του ακαδημαϊκού διαλόγου χριστιανών και μουσουλμάνων που έλαβε χώρα το 1986-9 με την συνεργασία του Ορθόδοξου Κέντρου του Οικ. Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ (Γενεύη) και της Βασιλικής Ακαδημίας για την έρευνα του Ισλαμικού Πολιτισμού της Ιορδανίας.

            Ο M. M. Shabestariεξετάζει από ισλαμική οπτική τις κοινές ιδεολογικές αρχές του Χριστιανισμού και του Ισλαμισμού και αναλύει το ζήτημα των κοινών καθηκόντων μεταξύ των πιστών των δύο θρησκειών απέναντι στον σύγχρονο κόσμο.

            Ο M. M. A. Damadπαρουσιάζει από ισλαμική οπτική τα ζητήματα της διαθρη-σκειακής συνεργασίας, της ειρήνης, της θρησκευτικής και παγκόσμιας αδελφοσύνης.

            Ο Α. Αργυρίου αναπτύσσει σύντομα την βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε ο ισλαμοχριστιανικός διάλογος μέχρι και τα μέσα του 20ου αι. και παρουσιάζει τη νέα φάση και φύση του σύγχρονου διάλογου.

            Ο Γ. Λαιμόπουλος δίνοντας έμφαση στον διάλογο με το Ισλάμ περιγράφει το πλαίσιο στο οποίο άρχισαν οι διαθρησκειακές επαφές στους κόλπους της Οικουμε-νικής Κίνησης και το πνεύμα που διέπει τις συναντήσεις που οργανώνει το ΠΣΕ.

            Ο Σ. Αγουρίδης αναφέρεται στην σύγχρονη προσπάθεια του Ισλάμ για νεωτε-ρικότητα, που συνοδεύεται από συντηρητικά αναγεννητικά κινήματα και παράλληλα στα προβλήματα που παρουσιάζει η θεματική του ισλαμοχριστιανικού διαλόγου.

            Ο M. Conwayκαταθέτει την εμπειρία του για την πολυπολιτισμική κοινωνία της Βρετανίας και για τον τρόπο που οι χριστιανοί της θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις λαμβάνοντας και μια νέα αίσθηση χριστιανικής μαθητείας.

            Ο P. Antesεξετάζει την θέση του Ισλάμ στην Δ. Ευρώπη επικεντρώνοντας την προσοχή του σε τρία καίρια προβλήματα: στο σχολικό σύστημα, την ελεύθερη άσκηση θρησκευτικής λατρείας και τις σχέσεις θρησκείας και κράτους.

            Ο Μ. Παναγιωτίδης παρουσιάζει τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του Σουφισμού και τις βασικότερες θέσεις τους στα πλαίσια της Ισλαμικής θρησκείας.

            Ο S. Mannaπαρουσιάζοντας μια πραγματεία του Δομινικανού μοναχού Γε-ωργίου (15ος αι.) για την εξάπλωση των Τούρκων και του Ισλάμ αποσκοπεί να προ-σφέρει χρήσιμες υποδείξεις για την αντιμετώπιση του Ισλάμ στη σύγχρονη Ευρώπη.

            Ο Α. Καριώτογλου επιχειρεί με μια απλή προσέγγιση να καταγράψει την στάση Ελλήνων λογοτεχνών απέναντι στο Ισλάμ μέσα από κείμενά τους.

            Ο Α. Αλυγιζάκης εξετάζει κοινούς μουσικούς δρόμους στο Χριστιανισμό και το Ισλάμ με αναφορά στο τροπικό σύστημα εκκλ. ήχων και αραβικών μακαμιών.

            Ο Σ. Γιαννούλος διερευνά τη σχέση μεταξύ Ισλαμισμού και Αθηναϊκής Δημο-κρατίας και τη συνάντησή τους σε μεθόδους σκέψης και αναλυτικές θέσεις.

            Στη συνέχεια ακολουθούν τρία άρθρα που δεν σχετίζονται με το θέμα του αφιερώματος.

            Ο Ι. Ταρνανίδης αναφέρεται στον πόλεμο της τέως Γιουγκοσλαβίας και εξετά-ζει το κατά πόσο ο πόλεμος είναι εθνικός και θρησκευτικός εναντίον των Σέρβων.

            Ο Κ. Χαραλαμπίδης αναλύει την συμβολική σημασία των χρωμάτων στη βυζαντινή τέχνη και αισθητική.

            Ο Χ. Παπασωτηρόπουλος περιγράφει την σύγχρονη πολιτική και παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους αυτή εκφράζεται στη σύγχρονη θεολογία.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...