~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Καθ'Οδόν τευχ.7-8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1994

Καθ’ οδόν.

            Στο διπλό τεύχος, 7-8, του περιοδικού Καθ’ οδόν αναπτύσσονται θέματα σχετικά με την παγκόσμια οικονομία και την παγκόσμια κοινωνική κατάσταση. Συνολικά δημοσιεύονται 13 άρθρα, από τα οποία τα 12 αφορούν το αφιέρωμα. Στην αρχή του τεύχους προτάσσεται προλογικό σημείωμα, στο οποίο παρουσιάζονται οι βασικοί θεολογικοί λόγοι που οδήγησαν στη σύνταξη του συγκεκριμένου αφιερώματος. Στο ίδιο τεύχος δημοσιεύεται σε παράρτημα 87 σελίδων η ελληνική μετάφραση του κειμένου Η χριστιανική πίστη και η παγκόσμια οικονομία σήμερα. Ένα κείμενο προς μελέτη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών.

            Ο Ν. Ζαχαρόπουλος επισημαίνει την αποτυχία των οικονομικών συστημάτων Ανατολής και Δύσης και τονίζει την αναγκαιότητα αναζήτησης νέων προοπτικών για την αντιμετώπιση του διογκούμενου οικονομικού προβλήματος.

            Ο Σ. Αγουρίδης εξετάζει ορισμένα περιστατικά της δραστηριότητας της αρχαίας ισραηλιτικής προφητείας, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως πηγές της πολιτικής θεολογίας είτε κατά το παρελθόν είτε κατά το παρόν.

            Ο Μ. Κωνσταντίνου παρουσιάζει, με βάση την ερμηνευτική ανάλυση του Δευτ. 8: 3, ότι η αντίληψη πως η χριστιανική πίστη ικανοποιεί κάποιες μεταφυσικές απλώς αναζητήσεις του ανθρώπου στερείται βιβλικής βάσης.

            Ο U. Duchrow με 13 θέσεις αναλύει βασικές απόψεις της βιβλικής θεολογίας σε σχέση με την οικονομία και τη δημοκρατική συγκρότηση της κοινωνίας, παρουσιά-ζει τα καίρια προβλήματα της οικονομίας και προτείνει τρόπους για έξοδο από αυτά.

            Ο R. vanDrimmelenαναφέρεται στη σχέση χριστιανικής πίστης και οικονομικής ζωής με αναφορά στη Βίβλο, τους Πατέρες της Εκκλησίας και την σύγχρονη οικουμενική κίνηση.

            Η Ε. Παυλίδου παρουσιάζει ορισμένα στοιχεία της σύγχρονης κοινωνικο-οικονομικής διδασκαλίας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, έτσι όπως αναπτύσσονται στις εγκυκλίους του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄.

            Ο Μ. Μπέγζος εκθέτει συνοπτικά τις βασικότερες απόψεις και προτάσεις του Κάρλ Φ. φ. Βαϊτσαίκερ για την ασκητική ηθική ως υπέρβαση των αδιεξόδων της σύγχρονης πολιτικής οικονομίας.

            Ο Σ. Σακελλίων αναλύει το περιεχόμενο της Λευκής Βίβλου για την καταπολέ-μηση της ανεργίας στην Ε.Ε., εκθέτει τις αρνητικές προοπτικές της και αναδεικνύει τον κοινωνικοοικονομικό ρόλο που καλούνται να έχουν σήμερα οι Εκκλησίες.

            Ο Κ. Ζορμπάς παρουσιάζει κοινωνικές παρεμβάσεις της Εκκλησίας σε μια σειρά καίριων θεμάτων, όπως αυτές προσδιορίζονται μέσα από κείμενα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

            Ο B. Goudwaardαναφέρεται με συγκεκριμένα στοιχεία στις τάσεις της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας και στις επιπτώσεις τους στον πολιτισμό και προτείνει πιθανές εναλλακτικές προτάσεις.

            Ο Ι. Πέτρου εξετάζει την κατάσταση της σύγχρονης οικονομίας σε σχέση με την ανθρώπινη ελευθερία και αναζητεί να εκθέσει μια γενική προβληματική που είναι αναγκαία για έξοδο από αυτήν.

            Ο M. Garijo-Guembeδιαπραγματεύεται προβλήματα του επίσημου θεολογικού διαλόγου μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, που αναφέρονται στην ενότητα στην πιστή και τη νόμιμη διαφορετικότητα και στις εκκλησιολογικές προοπτικές του όρου Αδελφές Εκκλησίες.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...