~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Καθ'Οδόν τευχ.9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1994

Καθ’ οδόν, Γυναίκα: η άνθρωπος, τχ. 9 (1994), σσ. 168.

            Με το 9ο τεύχος του περιοδικού Καθ’ οδόν επιχειρείται μια κατά το δυνατόν σφαιρική προσέγγιση των τάσεων και των προβληματισμών της σύγχρονης φεμινιστικής θεολογίας και παρουσιάζονται μερικά μόνο χαρακτηριστικά παραδείγματα φεμινιστικής θεολογικής σκέψης. Συνολικά δημοσιεύονται 15 άρθρα. Στην αρχή του τεύχους προτάσσεται προλογικό σημείωμα του Μ. Κωνσταντίνου σχετικά με το θέμα του αφιερώματος και τους συγγραφείς των άρθρων του.

            Η A. Jensenπαρουσιάζει τις βασικές απόψεις της για την ανάπτυξη της φεμινιστικής σκέψης στη θεολογία και τα πορίσματα της έρευνάς της για τη θέση των γυναικών στον πρώιμο Χριστιανισμό.

            Η Ε. Αδαμτζίλογλου αναφερόμενη στη φεμινιστική θεολογία αναλύει τα κύρια χαρακτηριστικά, την μεθοδολογική τακτική και τις παρεμβάσεις της σε όλους τους τομείς της θεολογικής επιστήμης και τις σχέσεις της με την ορθόδοξη θεολογία.

            Η Δ. Κούκουρα σκιαγραφώντας την σύγχρονη εκκοσμικευμένη κοινωνία περιγράφει τον ρόλο της ορθόδοξης γυναίκας μέσα σε αυτή και στην Εκκλησία.

            Η Β. Σταθοκώστα αναφέρεται στην πορεία του γυναικείου ζητήματος στην οικουμενικής κίνηση, την οικουμενική δεκαετίας του Π.Σ.Ε. για τις γυναίκες και τα βήματα των Ορθοδόξων Εκκλησιών στον τομέα αυτό.

            Η U. Schmithεξετάζει την προϊστορία της φεμινιστικής θεολογίας στα πλαίσια της οικουμενικής κίνησης και στη σύγχρονη αποξένωση μεταξύ παραδοσιακής οικουμενικής και φεμινιστικής θεολογίας.

            Η M. Bingemerπεριγράφει την βία και την αδικία που βιώνουν οι γυναίκες της Λ. Αμερικής στις Εκκλησίες και τις κοινωνίες τους και τον ρόλο των γυναικών στην Π. και την Κ. Διαθήκη.

            Η U. King αναφέρεται στην καταπίεση που δέχονται οι γυναίκες στις Εκκλησίες, την πίστη και το προφητικό όραμά τους για μια νέα κοινωνία και Εκκλησία χωρίς διακρίσεις.

            Η B. Naumann παρουσιάζει τον ρόλο που αποδίδεται στις γυναίκες στην ιστο-ρία της Ευρώπης, εστιάζοντας και στον σύγχρονο ρόλο τους στην Γερμανία.

            Η B. Lesjakεπιχειρεί μια ανάλυση των σχέσεων φεμινιστικής και οικολογικής θεολογίας και προτείνει την οικοδόμηση από τις Εκκλησίες ενός πολιτισμού ζωής.

            Η D. Vakalisμεταπλάθει με τη μορφή δύο επιστολών το βιβλίο της Π. Διαθήκης Ρουθ.

            Η Κ. Χιωτέλλη εξετάζει το θέμα της συμβολής της γυναίκας στην αποστολή της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο κάτω από το φως μιας ορθόδοξης εκκλησιολογίας της κοινωνίας και καταθέτει προτάσεις για ενεργή συμμετοχή των γυναικών στο έργο της.

            Η Ε. Παυλίδου παρουσιάζει τα σπουδαιότερα βήματα που έγιναν από την περίοδο της Β΄ Βατικανής Συνόδου μέσα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για την ορθή αντιμετώπιση της γυναίκας και του ρόλου της μέσα στην Εκκλησία και τον κόσμο.

            Η Α. Κυριαζή αναφέρεται στην θέση της γυναίκας στην Ευρώπη και τις πολιτικές της Ε.Ε. για τον ρόλο της μέσα στην κοινωνία.

            Ο Ν. Γκλαρνέτατζης παρουσιάζει τα γυναικεία χαρακτηριστικά μέσα από τα σύγχρονα φεμινιστικά ρεύματα, την συνάντηση θεολογίας και φεμινισμού και τα λεγόμενα θηλυκά χαρακτηριστικά της Εκκλησίας.

            

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...