~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Παύλος Τομές στη θεολογία του Α΄

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, τόμ Α΄, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 31, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2004, 498 σσ..

            Το βιβλίο αυτό του Πέτρου Βασιλειάδη ουσιαστικά αποτελεί ένα διδακτικό εγχειρίδιο που απευθύνεται πρωτίστως στους φοιτητές θεολογίας, αλλά και σε κάθε επιστήμονα της ερμηνευτικής της Κ.Δ.. Το περιεχόμενό του αποτελεί μια απόπειρα συστηματικής εκθέσεως μέρους της θεολογικής σκέψεως του αποστόλου Παύλου υπό τη μορφή ενδεικτικών τομών σε βάθος και πλάτος τριών περιοχών της διδασκαλίας του: της σωτηριολογίας, της εκλησιολογίας, και της ηθικής και κοινωνικής διδασκαλίας. Σκοπός της εργασίας είναι να συμβάλλει στην αναθεώρηση της συμβατικής ερμηνείας του θεολογικού λόγου του αποστόλου.

            Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε τρία μέρη. Προηγούνται σύντομα εισαγωγικά στην παύλεια θεολογία με ιδιαίτερη αναφορά στις νεώτερες εξελίξεις στην επιστήμη της παύλειας θεολογίας και στην «αλλαγή παραδείγματος» που συντελείται σε αυτή.

            Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η παύλεια σωτηριολογία. Η βαρύτητα δίδεται στο σωτηριολογικό υπόβαθρο της διδασκαλίας του Πάυλου για τον Σταυρό του Χριστού, κάτω πάντα από το πρίσμα της προ-παύλειας ερμηνείας του θανάτου του Ιησού. Ο συγγραφέας επιχειρεί εδώ να εξακριβώσει την ουσιαστική συμβολή του αποστόλου στο πρόβλημα της σωτηρίας και να αναδείξει την τομή που επέφερε στη χριστιανική σωτηριολογία με την «θεολογία του σταυρού».

            Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η παύλεια εκκλησιολογία. Στο πλαίσιο αυτό διερευνάται ο πνευματολογικός, ο χριστολογικός και ο εσχατολογικός χαρακτήρας της παύλειας εκκλησιολογίας. Στη συνέχεια αναλύεται η παύλεια ευχαριστιολογία, εστιάζοντας στο χριστολογικό της υπόβαθρο, και ο εσχατολογικός χαρακτήρας της ευχαριστίας ως ζωντανής έκφρασης της εκκλησιολογικής ταυτότητας της χριστιανικής κοινότητας ως κοινωνίας των εσχάτων.

            Στο τρίτο και τελευταίο μέρος εξετάζονται πτυχές της παύλειας ηθικής και κοινωνικής διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται σύντομα οι απόψεις του Παύλου για την δυναμική ερμηνεία και κατανόηση της παράδοσης, οι αντιλήψεις του για τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας και για την ειρήνη. Το μεγαλύτερο όγκο του τρίτου μέρους καταλαμβάνει η ανάλυση του Βασιλειάδη για το πρόβλημα της παύλειας λογείας, όπως παρουσιάζεται στο Β΄ Κορ. 8-9. Μετά τα εισαγωγικά για το θέμα της λογείας ακολουθεί ο υπομνηματισμός των δύο κεφαλαίων.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...