~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Raiser, Konrad (1938- ) Το μέλλον του Οικουμενισμού

Konrad.  Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1995, σελ.221.

            Ο KonradRaiserδιετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών και Καθηγητής Οικουμενικής Θεολογίας σε Πανεπιστήμια της Γερμανίας. Το αρχικό κίνητρο συγγραφής αυτής της μελέτης, όπως σημειώνει στον πρόλογό του, ήταν η επιθυμία του να κατανοήσει βαθύτερα την κατάσταση της οικουμενικής κίνησης, την αβεβαιότητα για το μέλλον της και την έλλειψη συγκεκρι­μέ­νου οράματος. Το ερώτημα που ευθύς εξαρχής θέτει ο συγγραφέας: «είναι η αποκαλούμενη ‘κρίση’ της οικουμενικής κίνησης σημάδι παρακμής και πιθανώς αποδιορ­γάνωσης, ή μήπως αντίθετα αποτελεί στοιχείο βαθύτερης αύξησης και μετα­μόρφωσης;».

            Το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε ενότητες.

            Η πρώτη ενότητα έχει τον τίτλο: «αβεβαιότητα στην Οικουμενική Κίνηση» και ασχολείται με την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η οικουμενική κίνηση. Δηλώ­νεται από το συγγραφέα μια αβεβαιότητα, η οποία αφορά στους σκοπούς της, τις μεθόδους και το ποιος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία στην οικουμενικό διάλογο.

            Στη δεύτερη ενότητα ο συγγραφέας αναφέρεται στην κλασική αυτοκατανόηση της οικουμε­νικής κίνησης. Ο συγγραφέας διερευνά την ‘αλλαγή παραδείγματος’ στην οικουμε­νι­κή κίνηση, την επανάληψη της χριστοκεντρικής παγκοσμιότητας και τη χρή­ση της ως οικουμενικό παράδειγμα. Στη συνέχεια εξετάζεται η οικουμενική κίνη­ση ως έκ­φρα­­ση της χριστοκεντρικής παγκοσμιότητας.

            Στην τρίτη  ενότητα ο συγγραφέας αναλύει τις νέες προκλήσεις που αντιμε­τω­πίζει η οικουμενική κίνηση όπως ο χριστοκεντρισμός, ο θρησκευτικός πλουρα­λι­σμός, η ενότητα και η ποικιλία μέσα στην εκκλησία κ.α.

            Στην τέταρτη ενότητα ο συγγραφέας εκθέτει το μοντέλο που θεωρεί ο ίδιος ση­μα­ντικό για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου διαλόγου και οικουμενικής συνύ­παρξης, αυτό της «οικουμένης ως ‘οίκου ζωής’».

            Στην τελευταία ενότητα τονίζεται η εκκλησιολογική σημασία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και η σημασία της συνοδικής διαδικασίας για τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και την ακεραιότητα της δημιουργίας. Σύμφωνα με το συγγραφέα: «αυτό-συγκράτηση και αγώνας για την αλήθεια με διάλογο, κοινό μοίρασμα των αγαθών με αλληλεγγύη και ετοιμότητα για διόρθωση κατά την πορεία της οικουμενικής μάθησης-αυτά είναι που περιγράφουν τις διαστάσεις της ελπίδας μέσα σε ένα νέο όραμα της οικουμενικής κίνησης».

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...