~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Η περί της Πηγής των Λογίων θεωρία

Βασιλειάδης Β. Πέτρος. Κριτική θεώρηση των σύγχρονων φιλολογικών και θεολογικών προβλημάτων της πηγής των Λογίων,Διατριβή επί διδακτορία, Αθήνα 1977, 167 σσ..

          Το παρόν έργο αποτελεί τη διδακτορική διατριβή του Π. Βασιλειάδη, Καθηγητή, σήμερα, της Κ.Δ. στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ.

            Η ύλη χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Προηγείται μια εισαγωγή, στην οποία εξιστορείται η μέχρι τότε κριτικοφιλολογική έρευνα σχετικά με την Πηγή των Λογίων, δίνονται οι απόψεις του συγγραφέα σχετικά με αυτή την έρευνα, ενώ στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη σχέση του ιστορικού και ιδεολογικού υποβάθρου της Πηγής των Λογίων και της Πατερικής σκέψης. Τέλος παρουσιάζεται η μέθοδος και η διάταξη της παρούσας εργασίας.

            Στο πρώτο κεφάλαιο ο συγγραφέας ασχολείται με το κεφαλαιώδες πρόβλημα της ύπαρξης ή μη της Πηγής των Λογίων. Στο πλαίσιο αυτό αντιμετωπίζονται κριτικά ένα προς ένα τα διάφορα επιχειρήματα, τα οποία κατά καιρούς προβλήθηκαν για την αντίκρουση της θεωρίας στο σύνολό της. Στο τέλος του κεφαλαίου συνάγονται τα γενικότερα συμπεράσματα και εκτίθενται συγκεντρωτικά τα επιχειρήματα που συνηγορούν θετικά υπέρ της θεωρίας της Πηγής των Λογίων.

            Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται περαιτέρω κριτική εξέταση της Πηγής των Λογίων για την αντιμετώπιση των ειδικότερων προβλημάτων της φιλολογικής μορφής, της έκτασης, καθώς και της γένεσής της. Ειδικότερα εξετάζεται, εάν και κατά πόσο αυτή κυκλοφορούσε σε προφορική ή γραπτή μορφή, εάν αρχικά συντάχθηκε στην αραμαϊκή ή την ελληνική γλώσσα, και τέλος εάν αποτελεί ενιαίο κείμενο, κατά τη διάρκεια στην οποία χρησιμοποιήθηκε από τους συγγραφείς των κατά Ματθαιον και κατά Λουκάν Ευαγγελίων. Παράλληλα με τα προηγούμενα καταβάλλεται η προσπάθεια επίλυσης του ακανθώδους προβλήματος της ανασύστασης της Πηγής και προτείνεται από τον συγγραφέα μια βελτιωμένη μέθοδος ανασύστασης. Αυτή συνίσταται από επτά διαδικαστικούς κανόνες, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο της μη Μάρκειας Συνοπτικής παράδοσης. Στη συνέχεια ερευνώνται οι συνθήκες γένεσης της Πηγής με την εξέταση των προβλημάτων του συγγραφέα, του τόπου και του χρόνου της συγγραφής της. Στο τέλος συνάγονται και τα συμπεράσματα του κεφαλαίου.

            Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο εκτίθενται συστηματικά οι διάφορες προτάσεις επί των θεολογικών χαρακτηριστικών της Πηγής, οι οποίες διατυπώθηκαν οι περισσότερες κατά το πρόσφατο παρελθόν. Οι προτάσεις αυτές αντιμετωπίζονται κριτικά από τον συγγραφέα. Επιπλέον εξετάζονται εκτενώς η εσχατολογία και η σοφιολογία της Πηγής. Στο τέλος συνάγονται και τα συμπεράσματα του κεφαλαίου.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...