~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Bria, Ion - Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Ορθόδοξη Χριστιανική Μαρτυρία

Bria, σειρά Ε.Κ.Ο. αρ. 1, εκδόσεις Τέριος, Κατερίνη 1989, 214 σσ..

            Το παρόν έργο αποτελεί ουσιαστικά τον καρπό της αναζήτησης του δεύτερου συγγραφέα για την έκφραση μιας ευρύτερα αποδεκτής θεολογικής διατυπώσεως της ορθόδοξης χριστιανικής μαρτυρίας, όπως αυτή απορρέει από την αυθεντική ερμηνεία της λειτουργικής, βιβλικής και πατερικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Όπως αναφέρει ο ίδιος στον πρόλογο του βιβλίου, η καλύτερη απάντηση σε αυτήν την αναζήτηση ήταν οι τότε πρόσφατες διορθόδοξες ιεραποστολικές διασκέψεις του ΠΣΕ (1974-1989).

            Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί τη συστηματική έκθεση των πορισμάτων των διορθόδοξων ιεραποστολικών διασκέψεων. Την έκθεση αυτή επιμελήθηκε ο π. I. Bria, η οποία κυκλοφόρησε υπό τύπον ιεραποστολικού εγχειριδίου με τον τίτλο GoForthinPeace, OrthodoxPerspectivesonMission, εκδόσεις Π.Σ.Ε., 1985. Εδώ πρόκειται για την ελληνική μετάφρασή της.

            Ο π. I. Bria αρχικά επιχειρεί μια θεολογική θεμελίωση της ιεραποστολής. Ακολουθεί η ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στην Εκκλησία και την ιεραποστολή, ενώ στη συνέχεια περιγράφεται η σημασία της κατανόησης της Ευχαριστιακής Λειτουργίας ως ιεραποστολικό γεγονός.

            Αμέσως μετά αναδεικνύεται ο ρόλος της Αγίας Γραφής και η αλληλεπίδρασή της με την λειτουργική ζωή, ενώ τονίζεται η ανάγκη του επαναπροσδιορισμού του κηρύγματος ως ενός βασικού στοιχείου και σημείου ιεραποστολής. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται μια εμβάθυνση στο πραγματικό νόημα της ευαγγελικής μαρτυρίας και σημειώνεται η αναγκαιότητά της στο σύγχρονο κόσμο. Με τον τρόπο αυτό ο συγγραφέας εισέρχεται στο πρόβλημα της πρόσληψης της ιεραποστολής ως Λειτουργία μετά τη Λειτουργία, της μαρτυρίας δηλαδή, αλλά και της διακονίας της χριστιανικής κοινότητας προς τον κόσμο. Ωστόσο, δεν παραλείπει να τονίσει την ανάγκη και για εσωτερική ιεραποστολή. Τέλος, γίνεται αναφορά στο ρόλο του μοναχισμού στην ιεραποστολή και του τρόπου ιεραποστολής προς τα έθνη.

            Το δεύτερο μέρος αποτελείται από δύο μελέτες του Π. Βασιλειάδη με τις οποίες επιχειρείται μια βιβλική θεώρηση της ιεραποστολής.

            Ακολουθεί ένα παράρτημα κειμένων. Στο πρώτο μέρος παρατίθενται κείμενα – ορθόδοξες διακηρύξεις σχετικά με την ιεραποστολή, ενώ στο δεύτερο κείμενα του Π.Σ.Ε. πάνω στο ίδιο θέμα.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...