Πλεονεκτήματα

Δεν υπάρχουν φυσικά εμπόδια. Οι χρήστες της Ορθόδοξης Θεολογικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, δεν χρειάζεται να προσέλθουν στο φυσικό της χώρο, μπορούν να έχουν πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος της γης μέσω του διαδικτύου.
Η πληροφορία είναι πάντοτε διαθέσιμη. Οι πύλες της Βιβλιοθήκης είναι πάντοτε ανοικτές 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
Ανάκτηση της πληροφορίας μέσα από ένα φιλικό και εύκολο ως προς τον τρόπο αναζήτησης και ανάκτησης της πληροφορίας περιβάλλον.
Συντήρηση και διατήρηση. Ένα ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς μείωση της ποιότητας και φθορά του φυσικού αντικειμένου.
Χώρος. Η διατήρηση του ψηφιακού υλικού καταπιάνει λιγότερο χώρο.

Πολλαπλή πρόσβαση. Την ίδια πηγή μπορούν να τη χρησιμοποιούν ταυτόχρονα πολλοί χρήστες.
Δομημένη προσέγγιση, τα βιβλία είναι κατηγοροποιημένα και μέσω μιας απλής προς το χρήστη ταξινόμηση μπορούμε να τα μελετήσουμε ή να τα ξεφυλλίσουμε σαν να τα είχαμε στα χέρια μας!
Δικτύωση. Η Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, προσφέρει τις πιο ενημερωμένες διασυνδέσεις (links) και σε άλλο υλικό άλλων ψηφιακών οργανισμών, ελληνικών και ξένων.

Τρέχουσα πληροφορία. Η ανανέωση των πληροφοριών και η καταχώρηση και ανάρτηση νέων βιβλίων και περιοδικών καθίσταται δυνατή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα σε αντίθεση με τις έντυπες, που και ο χρόνος ανατύπωσης και η όλη διαδικασία αναπαραγωγής είναι αφόρητα δαπανηρή και χρονοβόρα.
Πρόσβαση σε θεολογικό υλικό που παρέμενε απρόσιτο μέχρι τώρα, π.χ. Παλαίτυπα θεολογικά έργα 16ου-19ου αιώνα. Πρόσβαση σε θεολογικά άρθρα – βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα
Δυνατότητα ανεύρεσης θεολογικών βιβλίων με βάση την περίληψη που διατίθεται σε αγγλικά και σύντομα και στα Γαλλικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *