Με τον όρο αυτό βασικά περιγράφεται η Εβραϊκή Βίβλος του Ιουδαϊσμού αλλά και ο συνδυασμός αυτής, δηλαδή της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.

Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται εργασίες που αναφέρονται στην αποστολή κηρύκων του Ευαγγελίου στις μη χριστιανικές χώρες για τη διάδοση της διδασκαλίας του Χριστού.

Περιλαμβάνει εργασίες που αναφέρονται στην παγκόσμια κίνηση χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών (όπως της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας και διαφόρων Προτεσταντικών ομολογιών) που στοχεύει στην αποκατάσταση της ενότητας των Χριστιανών σε ευχαριστιακή κοινωνία.

Κατηγορία με εργασίες που αναφέρονται στους εκκλησιαστικούς θεολόγους και συγγραφείς (ευαγγελιστές) κυρίως κατά τους πρώτους πέντε αιώνες του Χριστιανισμού